Wat is focusing?

Focusing is luisteren naar je innerlijk, naar hoe je lijf iets beleeft. Bijvoorbeeld een situatie op je werk. Zo’n innerlijke beleving (felt-sense) van je lijf is meer dan alleen lichamelijk. Daar met aandacht en respect bij zijn is de kern van focusing. Dit invoelen van je lijfelijke beleving is een simpele manier van 'thuiskomen'; als je lijft zich gehoord voelt, kan het ontspannen.

Hoe werkt het?

Focusing begint met aanwezig zijn, of ‘presence’. Net als bij mindfulness merk je op wat er in je lijf gebeurt en hoe dat aanvoelt. Bij mindfulness laat je de lichamelijke sensaties komen en gaan; bij focusing ga je er juist dieper op in. Het werkt als volgt:

- je merkt iets op dat zich vanbinnen aandient en nog vaag kan zijn

- je laat een woord of beeld opkomen dat daarbij past

- je gaat na of dat woord of beeld helemaal klopt met het lijfelijke gevoel

- je blijft er met aandacht bij en staat open voor wat zich ontvouwt

- je merkt op als er iets verandert en ontvangt het nieuwe

Focusing gaat vaak dieper met een luisteraar. Terwijl de focusser zijn of haar aandacht dan naar binnen richt, heeft de luisteraar aandacht voor de focusser. De luisteraar ‘is holding the space’; zijn of haar rol is vooral empathisch luisteren en het focusproces faciliteren met minimale suggesties.